2011. augusztus 2., kedd

Grimm Vince

Grimm Vince (Bécs1800 körül - 1872. január 15, Pest)kőrajzoló, kőnyomdász és műkereskedő, kiváló  sakkozó és sakkfeladványszerző volt.


Bécsből került Pestre 1823-ban. Nevelői állást vállalt, majd a Duna–Tisza-Csatorna Társulatnál actuárius volt. 1831-ben műkereskedést nyitott, 1832-ben hangjegykölcsönkönyvtárat, majd 1843-ban könyvnyomdát létesített.
Műkereskedését 1843-ban eladta. A szabadságharc idején az Állami Bankjegynyomda litográfiai osztályának ig.-ja. 1849-ben Törökországba emigrált, ahol két évtizeden át a pénzjegynyomda szolgálatában állt.

A Párizs ellen diadalmaskodó triumvirátus legidősebb és társadalmi helyzetét tekintve legtekintélyesebb tagja, szájhagyomány szerint a Pesti Sakk-kör első elnöke Grimm Vince volt.
Nagy zenebarát, sokoldalú ember volt, több nyelven beszélt.
Szénnel, Lőwenthallal, a hírneves specialista dr. Schenkkel és Lewittschnigg költővel együtt kezdte meg a pesti sakkozók tömörítését. Több direkt típusú sakkfeladvány szerzője.

Több jel utal arra, hogy Grimmnek személyes kapcsolata volt Kossuthtal, aki a sakk iránt nemcsak érdeklődött, hanem maga is sakkozott. A szabadságharc kitörésekor Grimm csatlakozott a forradalomhoz. Ő készítette el a Kossuth-bankók kliséit, ezeket ő maga rajzolta, hiszen tehetséges rajzoló és litográfus volt.
A szabadságharc bukása után Törökországba menekült. Mivel ő nyomatta a Kossuth-bankókat, s a kormány minden sajtótermékét ő adta ki, így érthető, hogy körözték, sőt Törökországból kiadatását is kérték.

Grimm 1868-ban tért haza Pestre, ahol a Pesti Sakk-kör tiszteletbeli elnökévé választották. Pesten hunyt el 1875. január 15-én. A Kerepesi úti temetőben temették el.

Ismeretlen - Grimm,Vince Konstantinápoly, 1864A Párizs ellen diadalmaskodó triumvirátus legidősebb és társadalmi helyzetét tekintve legtekintélyesebb tagja, szályhagyomány szerint a Pesti Sakk-kör első elnöke Grimm Vince volt. Nagy zenebarát, sokoldalú ember volt, több nyelven beszélt. Minden jel arra utal, hogy Grimm kapcsolatban állt Kossuth Lajossal, aki maga is sakkozott és a Wurm kávéház szomszédságában lakott. Nem véletlen tehát, hogy Grimm csatlakozott az 1848-as forradalomhoz. Ő készítette a Kossuth-bankók nyomólemezeit, ugyanis tehetséges rajzoló és képzett litográfus volt. A szabadságharc bukása után Törökországba menekült. Súlyos gondjai közepette segített sakktudása, pénzért játszott , nyereményei enyhítették anyagi problémáit némiképpen. Később iszlám hitre tért és felvette a Murad bej nevet, így a török vezérkar térképészeti intézetének vezető beosztású tisztje lett őrnagyi rangban. Csak a kiegyezést követően, 1868-ban térhetett biztonságban haza. 1872-ben húnyt el, sírja a Kerepesi úti temetőben található. Sajnos sok játszmája számüzetése miatt nem maradhatott fenn, de az alábbi miniatűr éppen onnan származik.
1.e4, e5 2.Hf3, Hc6 3.Fb5, a6 4.Fa4, Hf6 5.0-0, Fc5 6.c3, Fa7 7.Be1, Hg4 [Pontosabb lett volna 7...,b5 8.Fc2, Hg4 mert ha a játszmához hasonlóan világos 9.d4 -et játszik, akkor 9...e:d4 után nincs a tehermentesítő 10.h3, H:f2 11.K:f2, d3+ miatt.]

8.d4, e:d4 9.c:d4? Közbe kellett volna iktatni a h3 lépést. Így sötét döntő kombinációt valósíthat meg:

9...,H:d4! 10.H:d4, Vh4 11.Hf3?? Világos vesztőt lép, de a sokkal jobb Fe3 után sem könnyű világos helyzete. 


11...,V:f2+ 12.Kh1, Vg1+ 13.B:g1, Hf2,# 0-1Forrás: commons.wikimedia.org  www.csutisk.hu  www.magyarsakkszerzok.com