2012. január 12., csütörtök

A centrum - Nyílt centrum

Nyílt centrum
Amikor a centrum "gyalogmentes", a tisztek szerepe nagymértékben megnövekszik. Ilyenkor nem a gyalogok által előidézett robbantás a legfontosabb, hanem a tisztek támadójátéka. A harc gyakran szinte kézitusába megy át, az összes tiszt részt vesz benne, élet-halál harcot jelentő ütközetben csapnak össze. Egy ilyen küzdelemben nehéz szemrevételezni a felek tervét.
Az aktív fél tisztjátékkal igyekszik gyengíteni az ellenfél táborát, majd a gyenge pontok ellen támadást indít. A gyalogrohamok ilyenkor rendszerint elmaradnak, mert nyitott centrum esetén a saját állásunk gyengítése igen kockázatos.
A védekező fél a roham elhárítására törekszik, s lehetőleg kerüli a gyalogszerkezet rombolását.
Klasszikus példája a tisztek általi támadásnak a nyílt centrum esetén az Aljechin-Lasker, 1934-es Zürichben játszott játszma befejezése.


A centrum szabad, nem foglalják el a gyalogok, mindkét fél tisztjei örülnek a számukra megnyílt mozgásterületnek. Világos inkább örvendezhet, mert erői aktívabban állnak és azonnal megkezdheti a királyszárny megrohamozását. Egyenlőre ezt nem egyszerű megvalósítani, mert sötét táborában nincs észrevehető gyengeség. Egy sor finom manőverrel Aljechin meggyengíti a sötét király fedezékét.
18. Vd6, Hed7. Nem mindenki játszaná szívesen a 18. ..., Hg6 19. Hh6+, g:h 20. Vf6 utáni állást, de nézzük a játszmát:
19. Bfd1, Bad8 20. Vg3, g6


Sikerült az első gyengítés. Aljechin újabb gyengítésre ösztönzi sötétet.
21. Vg5!, Kh8

Sötét sürgősen intézkedik, hogy elháríthassa a kettős fenyegetést: Bd1-d4-h4, illetve a bástyák egyszerű kettőzését a d-vonalon 22. Bd6 útján.
22. Hd6, Kg7 23. e4 !, Hg8 24. Bd3, f6 


Látványos befejezést tesz lehetővé, jobb védelme azonban sötétnek már nincs is. Megkísérelhetné esetleg 24. ..., h6-ot, de erre 25. Hf5+, Kh7 26. H:h6, f6 27. Hf5!!, f:g 28. Bh3+, Hh6 29. B:h6 matt következne.
25. Hf5+, Kh8 26. V:g6 !! és sötét feladta.


Forrás: A.Kotov: A sakkozó gondolkodásának titkai,1977